W tęsknocie do Ojczyzny trwam nieukojony…

Fundacja Kresy Historii w dniu 15 lutego 2016 r. zorganizowała  widowisko poetycko-artystyczne „Do Ojczyzny w tęsknocie trwam nieukojony” , w reżyserii Jerzego Zelnika i ks. Andrzeja Chibowskiego, będące elementem corocznej kampanii „Pamiętajmy o Sybirakach”. Poprzez komentarze historyczne połączone z poezją i utworami muzycznymi w wykonaniu wybitnych aktorów i muzyków zostały ukazane losy obywateli polskich represjonowanych w czasie II wojny światowej przez Sowietów, ich trudne drogi powrotu do Ojczyzny, dylematy i tęsknoty. Zamiarem organizatorów było podkreślenie znaczenia 70-lecia powrotów Polaków z głębi ZSRR w 1946 r. oraz 60-lecia powrotów żołnierzy AK z łagrów sowieckich.

Widowisko zostało przyjęte owacją na stojąco przez pełną 300-osobową widownię Domu Kultury Świt w Warszawie na Targówku. Wszystko to dzięki wspaniałym artystom, którzy wystąpili na scenie.

Halina Łabonarska i Jerzy Zelnik recytowali poezję, a Jerzy Zelnik zaśpiewał także kilka pieśni. Marcin Kwaśny – aktor znany m.in. z tytułowej roli w filmie „Pilecki” interpretował utwór poetycki „Spowiedź Żołnierza Wyklętego”.

Występom artystycznym z poruszającymi pieśniami o tematyce historycznej w wykonaniu : Dominiki Świątek, Bożeny i Lecha Makowieckich, tria Leszek Czajkowski, Jerzy Zelnik, Piotr Piekarczyk akompaniował pianista Andrzej Perkman.

Raz jeszcze dziękujemy partnerom uroczystości – Urzędowi Dzielnicy Warszawa Targówek i Domowi Kultury Świt za okazane wsparcie, a także Panu Ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi – Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który wystosował list do uczestników uroczystości.

Pamiętajmy o Sybirakach !

Dodaj komentarz