Mała Polska w Indiach – Valivade

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami projektu archiwalnego realizowanego przez naszą Fundację w 2015 r., a poświęconego losom polskich uchodźców w Indiach, przebywających w osiedlu w Valivade koło Kolhapur w latach 1943-1948. W specjalnej zakładce na naszej stronie mogą Państwo zapoznać się z nagranymi wywiadami ze świadkami historii – dawnymi mieszkańcami osiedla, jego pracownikami i osobami z Indii z nim związanymi nagranymi w Polsce, Wielkiej Brytanii i Indiach, a także zebranymi materiałami archiwalnymi z kwerend w archiwach polskich i indyjskich. Projekt został zrealizowany we współpracy z partnerem indyjskim – Aaakaar Films. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Link do materiałów :”Mała Polska w Indiach – Valivade

 

Dodaj komentarz